Elektrocentrály

 

a)  Elektrocentrála  1 kVA  ( ZB5 Ac ZG60)

 

 

                Proud vyráběný elektrocentrálou l kW je střídavý, jednofázový o napětí 220 V, výkonu 1 kW a kmitočtu 50 Hz.

 

                Hlavní části elektrocentrály jsou : benzínový motor, alternátor, rozváděč a odrušovací filtr. Tyto části jsou uloženy ve společném ochranném rámu z ocelových trubek, uloženém na trubkových ocelových ližinách. Rám chrání hlavní části před mechanickým poškozením.

 

                K příslušenství elektrocentrály patří :

·  záložní součástky a nářadí,

·  2 nástavné výfukové ohebné hadice,

·  ochranná plachta na elektrocentrálu.

 

b)  Elektrocentrála  3 kVA  ( ZB 7A GR571 )

 

                Proud vyráběný elektrocentrálou 3 kVA je střídavý, jednofázový o napětí 230 V, výkonu 3 kVA a kmitočtu 50 Hz.

 

                Hlavní části elektrocentrály jsou : benzínový motor, alternátor, rozváděč a odrušovací filtr. Tyto části jsou uloženy ve společném ochranném rámu z ocelových trubek, uloženém na trubkových ocelových ližinách. Rám chrání hlavní části před mechanickým poškozením  a  pomocí rukojetí umožňuje přenášení soustrojí.

 

                K příslušenství elektrocentrály patří :

·  záložní součástky a nářadí

·  2 nástavné výfukové ohebné hadice

·  ochranná plachta na elektrocentrálu,

·  2 dvacetilitrové baňky na pohonné hmoty.

 

c)  Elektrocentrála  7,5 kVA jednofázová  ( ZB 8B G58 )

 

        Proud vyráběný elektrocentrálou 7,5 kVA jednofázovou je střídavý, jednofázový o napětí 230 V a výkonu 7,5 kVA a kmitočtu  51,5 Hz.

 

                Hlavní části elektrocentrály jsou :  motor, alternátor a rozváděč. Tyto části jsou uloženy ve společném ochranném rámu z ocelových trubek, uloženém na trubkových ocelových ližinách. Rám chrání hlavní části před mechanickým poškozením  a  pomocí rukojetí umožňuje přenášení soustrojí.  Elektrocentrály dodávané bez podvozku jsou bez rukojetí i bez madel.

 

 

                K příslušenství elektrocentrály patří :

·  záložní součástky a nářadí

·  3 nástavné výfukové ohebné hadice

·  ochranná plachta na elektrocentrálu,

·  3 dvacetilitrové baňky na pohonné hmoty,

·  uzemňovací tyč a 5 m uzemňovacího lana,

·  naviják  se  spojovacím kabelem.

 

                Elektrocentrála se přepravuje na dvoukolovém automobilním podvozku K1-ZB8, odvozeném konstrukčně od  podvozku typizovaného přívěsu K-1. Maximální rychlost jízdy  za  tažným vozidlem  je na dobré  vozovce  60 km/hod.

 

d)  Elektrocentrála  7,5 kVA  třífázová  ( ZB 8A G59 )

 

        Proud vyráběný elektrocentrálou 7,5 kVA třífázovou je střídavý, třífázový o napětí  400/231 V a výkonu 7,5 kVA.

 

                S výjimkou některých takticko - technických dat   platí pro ni všeobecně stejné údaje pro motor a podvozek jako u elektrocentrály 7,5 kVA jednofázové.   Odlišnosti jsou uvedeny v následujících technických datech.

 

Technická data elektrocentrál  1 kVA,  3 kVA  a  7,5 kVA ( údaje týkající se EC 7,5 kVA třífázové jsou uvedeny v závorce )

 

 

                                                                                1 kVA            3 kVA               7,5 kVA

  

Rozměry soustrojí : délka mm               650            785               1240

                        šířka mm                                     370               490                    490

                        výška mm                                   525                750                   740

Rozměry podvozku mm                                                                                                                                 3380x1890x1780

Hmotnost soustrojí s PH kg                        90                  168                    260   ( 250 )

Celková hmotnost           kg                           105                230                    1020

Možná doba provozu připlném       

zatížení s naplněnou nádržíhod.              5                     6,5                     4,5

Motor- typ                                                       ZB5 Ac         ZB 7 A              ZB 8 B ( ZB 8 A )

Objem válců cm3                                                         183,8            344                    689

Jmenovitý výkon kW                                    2,2                 4,1                      7,65

Jmenovitý počet otáček zamin.                3000            3000                3100  ( 3000 )

Spotřeba paliva  l/hod                                  1,5                  2,6                     5,2

Obsah nádrže                                                    7                     17                       23

Alternátor - typ                                            ZG 60            ZG 571             ZG 58 ( ZG 59 )

Jmenovitý výkon  kW                                   1                      3                         7,5

Jmenovité napětí   V                                      220                230                    230 ( 400/231 )

Elektrickýrozváděč - typ                      ZR 504 A     ZR 571             ZR 498 ( ZR 499 )

Odrušovací filtr- typ                                FR 504 D     FR 591              --

Podvozek                                                            --                     --                         K1 ZB 8

Maximální únosnost  kg                               --                     --                         1100 

 

                               

Osvětlovací souprava OS 1             Elektrocentrála 1 kVA

 

     

         

Osvětlovací souprava OS 3                                 Elektrocentrála 3kVA

       

 

 

Elektrocentrála 7,5kVA

 

·              Osvětlovací souprava OS 3kVA

 

Slouží k osvětlování pracovišť, skládá se ze třinácti beden cca á 95 kg.

Obsahuje            84 ks                     světel se šňůrou á 15m

                               48 ks                     prodloužení á 25 m

                               6 ks                       pojistková rozvodná skříň

                               36 ks                     rozbočnice

                               2 ks                       naviják

 

Osvětlovací souprava OS 1kVA – cca 1/3 OS 3 kVA

 

 

e) Elektrocentrála 15 kVA

 

                Proud vyráběný elektrocentrálou 15kVA je střídavý, třífázový o napětí 400/231 V, výkonu 15 kVA a kmitočtu 50Hz.

 

                Hlavní části elektrocentrály jsou motor, alternátor, rozváděč, rám, kapota, podvozek a příslušenství. Na rámu jet éž uchycena kapota. Elektrocentrála se přepravuje na dvoukolovém automobilním podvozku PAJ - 1A vevleku za tažným vozidlem. Maximální rychlost jízdy za tažným vozidlem je na dobré vozovce 60 km/hod.

 

            Nosný rám s hlavními funkčními díly ( benzinovým motorem, alternátorem, rozvaděčem ) a kapotou tvoří samostatný montážní celek, lehce a jednoduše snímatelný z podvozku, takže elektrocentrály lze podle potřeby použít bez podvozku jako stacionární.

 

f) Elektrocentrála 30 kW a  60 kW

 

 

                Elektrocentrály 30 kW a 60 kW slouží jako energetický zdroj střídavého proudu k osvětlení a napájení různých třífázových a jednofázových spotřebičů.

 

                Přepravují se na dvounápravovém podvozku P 38 R ve vleku za tažným vozidlem. Maximální rychlost jízdy za tažným vozidlem na silnicích je 80 km/hod.

 

                Převozné elektrocentrály 30 kW a 60 kW mají stejné typové označení, liší se od pojízdných elektrocentrál 30 kW a 60kW tím, že jsou bez podvozku, s kapotou, na speciálním nosném rámu, který je opatřen čtyřmi opěrnými nohami, jež slouží k upevnění na nekrytou plošinu nákladního automobilu.

 

                Hlavní části elektrocentrál 30 kW a 60 kW jsou : naftový motor a bezkroužkový alternátor s bezkontaktním regulátorem napětí. Spolu s elektrickým rozváděčem jsou uloženy na nosném rámu, na kterém jsou dále upevněny palivová nádrž, skříně akumulátorů a kapota, která chrání funkční části před povětrnostními vlivy.

 

                Provoz elektrocentrál 30 kW a 60 kW je možno řídit z jednoho místa na straně přístrojů rozváděče a motoru, kde jsou soustředěny všechny ovládací prvky. Elektrocentrály 30 kW a 60 kW jsou provedeny v izolované soustavě, což umožňuje použít před nebezpečným dotykovým napětím:

 

· ochranu napěťovým chráničem,

· ochranu nulováním,

· ochranu zemněním v soustavě s izolovaným nulovým bodem.

 

 

 

 

 

Technická data elektrocentrál 15 kVA, 30 kW a 60 kW

  

                                                                15 kVA                     30 kW                       60 kW

  

Rozměry podvozku : délka                          3300                         3470

                                 šířka                                     1850                         2000

                                 výška                                   1850                        2220

Hmotnost podvozku s PH kg      1445                          3100                         3600

Hmotnost bez podvozku   kg      910                            2000                        2500

 

Motor - typ                                      T-603 B                    T-924A-53             T-928 -62

Objem válců cm3                               2545                         5876                         11762

Jmenovitý red. výkon kW           18,4                           44,1                           88,2

Spotřeba paliva přijmeno

vitém výkonu l/hod                       9                                 10,5                           20

Obsah palivové nádrže l                              65                               170

 

Alternátor - typ                            ZG 62                        BGC 8104                BGC 9104

Jmenovitý výkon kW                   15                               37,5                          75

Jmenovité napětí V                                        400/231                 400/231

Jmenovitý proud A                        21,7                           54                              108

Kmitočet Hz                                       50                              50                              50

 

Elektrický rozváděč- typ      ZR 503 D                 ZR 693                     ZR 694

 

Podvozek - typ                                              PAJ - 1A                  P 38 R

Pohotovostní hmotnost kg         640

Pneumatiky                                      7,00 -20                 9,00 -16              

  

 

 

Elektrocentrála 15kVA

 

 

Elektrocentrála 15 kVA

 

 

 Elektrocentrála 30kW

 

 

 

 

 

Elektrocentrála 60kW

 

 

 

 

Přívěsný kompresor DK 661

 

           Přívěsný kompresor DK 661 slouží jako zdroj stlačeného vzduchu pro pohon různých pneumatických přístrojů. Je řešen jako jednonápravový přívěs za nákladní automobil. Je vybaven automatickým regulačním zařízením, které upravuje chod stroje podle odběru stlačeného vzduchu a zařízením pro kontrolu mazání motoru.

 

     K ovládání a sledování činnosti kompresoru slouží přístroje umístěné na přístrojové desce.

 

 

Kompresor DK 661

 

                                                                                                                                            

Takticko – technická data  

Délka s ojí                                                                                       4.450 mm

Délka bez oje                                                                                 2.950 mm

Šířka                                                                                                  1.950 mm

Výška                                                                                               1.820 mm

 

Celková hmotnost                                                                       2.720 kg

 

Maximální dovolená rychlost

· na silnici                                                                                       60 km/hod.

· v terénu                                                                                         6 - 10 km/hod.

 

Kompresor   -   typ                                                                  DK 661

 

Dopravované množství vzduchu                                         660 m3/hod.

Provozní přetlak                                                                          0,7 Mpa

Počet stupňů                                                                                 2

Počet válců prvního stupně/průměr                                 4 /155 mm

Počet válců druhého stupně/průměr                                2 /125 mm

Zdvih pístů                                                                                     120 mm

Otáčky                                                                                              1.500 ot.min-1

Chlazení                                                                                           vzduchem

Mazání                                                                                             tlakové, oběhové

Olejová náplň                                                                                12 l

Tlak mazacího oleje                                                                    0,2 - 0,4 Mpa

Potřebný příkon                                                                          80 kW

 

Motor     -  typ                                                                             T - 928 - 63

 

Druh                                                                                                  naftový, čtyřdobý s přímým vstřikem paliva

Chlazení                                                                                           vzduchem

Počet válců                                                                                    8

Vrtání válců / zdvih                                                                   120/130 mm

Objem válců                                                                                  11,762   dm3

Přeběhové otáčky                                                                       1.740     ot.min-1

Výkon při 1500ot.min-1                                                                                          88 kW

Měrná spotřeba paliva připlném zatížení                         245 g/kWh

Objem nádrže                                                                                100 l

 

Podvozek

 

Druh                                                                                                  dvoukolový s pérováním torzními tyčemi

Pneumatiky                                                                                   6,50 - 20

Huštění                                                                                            0,5  Mpa

Provozní brzda                                                                             nájezdová

Parkovací brzda                                                                           ruční

 

     

         Kompresor je schopen dodávat potřebném množství stlačeného vzduchu zároveň pro :

· 3 vrtací kladiva VK 19 a jedno sbíjecí kladivo S 12 - 3;

· 2 vrtací kladiva VK 19 a 3 sbíjecí kladiva S12 - 3 a jedno bourací kladivo;

· 2 vrtací kladiva VK 19, 3 rýčová kladiva SR - 8 a jedno sbíjecí kladivo.

 

       Počet spotřebičů, pro které je kompresor schopen současně a trvale dodávat stlačený vzduch, se určí sečtením spotřeby vzduchu těchto spotřebičů.

 

       Přívěsný kompresor se skládá z těchto hlavních částí :

· dvoukolový podvozek skrytem,

· naftový motor se spojkou,

· kompresor,

 

· speciální vybavení (regulace, kontrola mazání),

· přístrojová deska,

· elektrická výzbroj,

· příslušenství.

 

       Vzduchojem je zkoušen tlakem vody 1,32Mpa. Na vzduchojem se vztahují předpisy platné pro tlakové nádoby (ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní,technická pravidla a ČSN 69 0012 Provoz tlakových nádob stabilních). V provozu kompresoru je nutno podle těchto předpisů periodicky provádět na vzduchojemu :

 

· provozní revize,

· vnitřní revize,

· zkoušku těsnosti, popřípadě zkoušku vodním tlakem.

 

                              

 

Souprava pneumatických přístrojů SPP 11 C

 

                Souprava  pneumatických  přístrojů je určena zejména ke  stavebním  pracem (rozrušování zdiva, betonu,rozpojování hornin) a ke skalnickým pracem (vrtání hornin).

 

                Uvedené pneumatické přístroje mají mnohostranné použití, snadnou ovladatelnost, rychlou pohotovost k použití a malou poruchovost. Jsou vyrobeny z jakostního ušlechtilého materiálu a provedeny ve velmi přesném lícování.

 

                Pneumatické přístroje se dělí podle funkce základního pracovního ústrojí na :

 

· úderné ( s hlavním pohybem přímočarým ), k nimž patří sbíjecí a bourací kladiva, vrtací  kladiva, rýčová kladiva, nýtovací kladiva, pěchovací kladiva, podbíjecí kladiva a pod.,

 

·              rotační( s hlavním pohybem kruhovým ), k nimž patří vrtačky do kovu, dřeva, brusky a      pod.

 

                Soupravu pneumatických přístrojů tvoří:

 

·              2 sbíjecí kladiva SG 4046,

·              1 bourací kladivo NAR 7066 s příslušenstvím pro jeho úpravu na

                   zatloukač kůlů SRH 7066,

·              1 rýčové kladivo SPG3735,

·              1 lehké vrtací kladivo EI 60-1,

·              2 střední vrtací kladiva EDLK 60-1,

·              1 vrtací podpěra PT60-M,

·              1 bruska B150.

 

                               K doplňku 6 patří:

 

·              2 podbíjecí kladiva SG 3648,

·              1 vrtačka do kovu V 15,

·              1 vrtačka do kovu VR 332,                                       

·              2 nýtovací kladiva N3041,

·              2 pěchovací kladiva P 4.

 

                               Celková hmotnost soupravy SPP11 s doplňkem 6 je 973 kg. Materiál uložený v dřevěných bednách a je určen k povrchovým pracím běžného rozsahu.                                                           

Popis a schéma hlavních přístrojů      

          

 

Sbíjecí kladivo SG 4046

je úderný pneumatický přístroj se šoupátkovým rozvodovým ústrojím. Nástrojem sbíjecího kladiva je oškrt.

Bedna č.1 – váha 56kg

                                                                                                                                               

 

 

 

Bourací kladivo NAR 7066

je úderný pneumatický přístroj s deskovým rozvodovým ústrojím. Nástrojem bouracího kladiva jsou oškrty, plochá široká dláta nebo plochá úzká dláta.

Bedna č.2 – váha 92 kg

 

 

 

Rýčové kladivo SPG3735 

je úderný pneumatický přístroj s deskovým rozvodovým ústrojím.Nástrojem rýčového kladiva je rýč.

Truhlík č. 3 – váha 146 kg

 

 

               

Vrtací kladivo EDLK 60-1

je úderný pneumatický přístroj. Nástrojem vrtacího kladiva jsou vrtací tyče s výměnnými nárazovými korunkami s břitovými destičkami ze slinutých karbidů. Jsou určena k vrtání středně tvrdých hornin.

Bedna č.4 – váha 88 kg

 

  

Technická data hlavních přístrojů

  

Parametr                                 Sbíjecí kladivo      Bourací kladivo        Rýčové kladivo        Vrtací kladivo   

     SG 4046                   NAR 7066                 SPG3735                     EDLK60-1

 

Výkon   kW                               0,35                             0,74                                 0,26                                 0,81

Spotřeba vzduchu m3/min       0,5                               1,3                                   0,6                                   1 ,35

Průměr pístu mm                       40                                70                                    37                                    60

Zdvih pístu cca mm                 120                              180                                  100                                  50

Počet úderů za min.                  1000                            800                                  1500                                1480

Rozměry:délka mm                   550                              670                                  890                                  480

               šířka rukojeti mm       134                              405                                  -                                       365

Hmotnost(bez nástroje) kg     11                                30                                    11                                    19 ,5

                                                                                                                                            

 

Pneu podpěra P 100 D 60

            2 ks        pneu podpěra P 100 D 60 (čerpadlo, podložka, závlačka)

            2 ks        třmen (s čepem, podložkou a závlačkou)

            2 ks        T kus 3“ se vzduchovými přípojkami

            4 ks        hadice O20 dl. 40 cm

            8 ks        svorka hadicová HERKULES

            8 ks         přesuvná matice Rd 32x 1/8“

            8 ks        hadicový náhubek  O 20

            1 ks        zámek visací JASSO se 2-ma klíči

            2 ks        kroužek na klíče

            2 ks        štítky kulaté na klíče

            1 ks        štítek obdélníkový                     

    Bedna č. 5 – váha 54 kg                                                                                                                                                             

 

 

          

 

Vrtací nástroje  

2ks.      vrtací tyče šestihranné o.k. 22se šestihranným nástavcem dl. 108 s kuželem 1:8 pracovní délka 0,5m

2ks.     dtto                                          1,0m

2ks.     dtto                                          1,5m 

2ks.     dtto                                          2,0m 

2ks.     dtto                                          2,5m   

2ks.     nárazové vrt. Korunky jednobřitové  na horniny, kužel1:8         O 42 mm

4ks.     dtto                                          O 40 mm

4ks.     dtto                                          O 38 mm

4ks.     dtto                                          O 36 mm

4ks.     dtto                                          O 34 mm

2ks.     nárazové vrt. korunky křížové s kuželem 1:8

                                                                O 42 mm

2ks.     dtto                                          O 40 mm

2ks.     dtto                                          O 38 mm

4ks.     dtto                                          O 36 mm

1ks.        přípravek na snímání vrt.korunek

1ks.        klíč na snímání vrt. korunek22mm

1ks.        bodec na vyjímání ulomených korunek

1ks.        šablona na kontrolu břitů  a opotřebení vrt. Korunek

Bedna č. 6 – váha 100 kg

 

 

Záložní vrtací nástroje

      

 

2ks.      vrtací tyče šestihranné o.k. 22se šestihranným nástavcem dl. 108 s kuželem 1:8 pracovní délka 0,5 m

2ks.     dtto                                        1,0m

2ks.     dtto                                        1,5m 

1ks.     dtto                                          2,0 m 

1ks.     dtto                                          2,5m   

4ks.     vrtací tyče vynášecí pro vrtačku VU 3 prac délka 1 m

4ks.     dtto                                          2m

2ks.       nárazové vrt. Korunky jednobřitové na horniny, kužel 1:8      O 42 mm

2ks.     dtto                                          O 40 mm

2ks.     dtto                                          O 38 mm

2ks.     dtto                                          O 36 mm

2ks.     dtto                                          O 34 mm

2ks.     dtto   křížové                        O 42 mm

2ks.     dtto                                          O 40 mm

2ks.     dtto                                          O 38 mm

4ks.     dtto                                          O 36 mm

8ks.     vrtací korunky do měkkých hornin

                                                                O 38 mm

8ks.     dtto                                          O 40 mm

40ks.   závlaček 4 x 25                 

Bedna č. 7 – váha 130 kg

 

 

 

Hadice o 20 mm s příslušenstvím

4svazky         hadice pryžová na stáčení vzduchu o 25 mm 25m dl. Síla 5 – 7 mm

8ks.                 svorka hadicová HERKULES 32

8ks.                 nátrubek hadicový

8ks.                 hadice přesuvná

12ks.               upínací řemen (na 1hadici 3 ks.)

20ks.              svorka HERKULES 32hadicová

6ks.                 svorka pro spojování hadic Rd 32x1/8“

4ks.                 přesuvná matice Rd 32x 1/8“

4ks.                 nátrubek hadicovýO20mm

10ks                vsuvka hadicováO20 mm

1ks.                 zámek visací JASSO se2-ma klíči

2ks.                 kroužky na klíče

2ks.                 štítky kulaté na klíče

1ks.                 štítek obdélníkový

Bedny č. 8, 9 – á 125 kg

 

 

Bedna č. 10 – váha 160 kg

Sada nářadí a sada náhradních dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                       

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Bruska a brousící zařízení    

1 ks        bruska B 150

1 ks        brousící zařízení BKV 150 A a trnem na broušení korunek BKV 150 A a maticí

1 ks        brousící zařízení BPK 150

1 ks        opěrka

1 ks        podložka s distančním kroužkem

1 ks        kryt pro ruční broušení

1 ks        kontrolní šablona břitu korunek

2 ks        diamant

2 ks        brusný kotouč 4130-1530 150x30x20

                                               4130-1520 150x30x20

3110-1598             3110-1598     150x30x20

4110-1568             4110-1568     150x20x30

4110-1565             4110-1565  150x20x30

5110-1655             5110-1655     150x20x30

1 ks        kámen na dorovnání brusných kotoučů

1 ks        respirátor

5 ks        vložka do respirátorů

1 pár     brýle G 54SAF

Bedna č. 11 – váha 55 kg

 

 

 

Čerpadlo vysokotlaké 25 atp (ČV-25)

 

       Vysokotlaké čerpadlo 25 atp je převozné zařízení určené k čistění a omývání karosérií achassis dopravních prostředků, ženijní, automobilní a jiné techniky tlakem vodyaž 25 atp.

 

Čerpadlo vysokotlaké ČV-25

                                                                                                                                                

Takticko – technická data

 

Délka                                                                                 3.350 mm

Šířka                                                                                  1.920 mm

Výška                                                                               1.870 mm

Hmotnost vlastního ústrojů                                   250 kg

Sací výška maximální                                                6 m

Dopravní množství vody                                         40 l/min

Nejvyšší pracovní tlak                                              25 atp

Jmenovitý výkon                                                        3,82 kW

Jmenovitá spotřeba paliva                                     2,60 l/hod

Motor  -  typ                                                                  ZB7 A

Druh                                                                                  benzinový, vzduchem chlazený

                                                                                            dvoutaktní jednoválec

Čerpadlo                                                                         Triplex Fenomen VPS se vzdušníkem a redukční skříní

Uložení                                                                            na jednoosém přívěsu se speciální karosérií v provedení

                                                                                            K1, K1-R a PAJ - 1

 

 

 

 

 

 

Vlečný motorový člun MO - 111 s podvozkem MP-5

 

              Vlečný motorový člun  M - 111 je určen pro vlek ( člun M - 111 P i pro postrk) pontonových soulodí,popřípadě i jiných speciálních plavidel.

 

 

Takticko – technická data

 

Délka člunu                                                                                            7.680 mm

Délka člunu s podvozkem                                                                8.250 mm

Šířka člunu                                                                                             2.200 mm

Výška člunu                                                                                           1.200 mm

Výška člunu naloženého na podvozku s plachtou                3.150 mm

Ponor člunu                                                                                           850 mm

*Tah lodní vrtule                                                                                 17,65 kW

 

Hmotnost

Člunu                                                                                                        3.600 kg

Podvozku                                                                                                2.800 kg

Člunu s podvozkem                                                                            6.400 kg

 

Rychlost

· na vodě                                                                                                 25 km/hod.

· přepravní rychlost na podvozku                                               40 km/hod.

 

Objem palivových nádrží                                                                210 l

Motor       -   typ                                                                                  T - 111 A-4

Druh                                                                                                          čtyřdobý naftový motor s přímým vstřikem

                                                                                                                    paliva

Chlazení                                                                                                   vzduchem

Počet válců                                                                                            12

Vrtání válců / zdvih                                                                           110 / 130 mm

Objem válců                                                                                          14.825 cm3

Trvalý výkon motoru                                                                        110,3   kW

Minimální měrná spotřeba paliva                                                233 g/kWh

 

      

        Vlečný motorový člun je celokovové konstrukce. Trup člunu seskládá z kostry a obšívky. Kostru člunu tvoří dvě bočné páteře, přední vaz,bočníky a horní obrubník trupu, které tvoří podélné vyztužení člunu, dále žebra,příčky a přepážky pro příčné vyztužení trupu.

 

        Obšívka člunu je z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm na dně a 1 mm na bocích. Obšívka je na kostře přinýtována, plechy obšívky jsou vzájemně svařeny.

 

       Pohonné zařízení se skládá z motoru s příslušenstvím, vratné (reverzní)skříně s reduktorem VS - 2 a hřídelového vedení s lodní vrtulí.

 

       Vlečné zařízení je ve střední části člunu za sedadlem lodníka. Skládá se z kozlíku upevněného na kostře trupu člunu a nesoucího pevný hák a lanový buben s vlečným lanem. Lano má průměr 9,5 mm a délku 60 m se zapletenými závěsnými oky, které umožňují používat různou délku lana.

 

      Postrkové zařízení ( u člunu M - 111 P ) pro pontonovou mostovou soupravu PMS seskládá ze dvou hlavních částí :

· z postrkové vidlice

· z napínacího zařízení.

 

       Podvozek MP-5  se používá pro přepravu člunu tažným vozidlem. Současně se používá pro spouštění člunu na vodu a jeho zpětné vytažení z vodu na podvozek.